Kalixpodden

Peder Nilsson, näringslivsstrateg vid Kalix kommun

December 29, 2021 Kalix kommun Season 4 Episode 6
Kalixpodden
Peder Nilsson, näringslivsstrateg vid Kalix kommun
Show Notes Transcript

Peder Nilsson jobbar med strategiska och långsiktiga näringslivsfrågor i Kalix kommun. Här berättar han bland annat om på vilket sätt näringslivsenheten arbetar med dessa  i regel sekretessbelagda nyetableringar.
Hur initieras kontakterna, vad gör kommunen och vilken är näringslivsstrategens roll?

Detta avsnitt av Kalixpodden är en del av näringslivsenhetens satsning #viärkalix.

Gäst: Peder Nilsson, näringslivsstrateg vid Kalix kommun.
Programledare: Reine Sundqvist, informationsansvarig vid Kalix kommun.

[Automatiskt transkriberad text, 2021-12-14]

Vi hälsar välkommen den här veckan till Peder Nilsson som är näringslivsstrateg här
På Kalix
Festen
Välkommen
Jag jobbar med
Olika näringslivsutveckling frågar utvecklingsfrågor
Men mycket handlar ju också om
Företagsetableringar främjande av företagsetableringar och assistera
Att det vi ska fokusera på
I den här podden för det är så Som vi alla vet att det händer och sker väldigt mycket i norra delen av Sverige del 6
Båten och så här i Norrbotten
Vi kan väl säga så mycket att det
En hel del saker också Karl
Kommun innan vi går in på det här Peter
Så tänkte bara lyfta
Någonting som är väldigt viktigt
Benjamin sekretess
Ni jobbar väldigt mycket under sekretess när det handlar om den här typen av följande tabell
Alla våra kontakter
Genomsyrade av Stark sekretess vi
Involverar ju aldrig individer frände absolut är dags
Sekretessen i hela organisationen
Viktor
Boken innehåller högt inte vara på näringslivsenheten utan även på samhällsbyggnadsförvaltningen Andersson
Kommer
Om du tala med lite större etablerade På vilket sätt har kontakt med
Kommun
Man kan säga hej
En företagsetableringar kan kan komma
Kan vara olika stor olika typer av inriktningar
Tittar man på den hästar internationella multinationella företagen som ska etablera verksamhet
Då går de ju
Oftast genom att lands invest in
Funktion
I Sverige så är det då
Business Sweden
Samhall kontor
Stockholm
Och sen sen
Skicka förfrågan vidare ut till
Regionens invest in funktioner och sedan trappas det ner till
Aktuella
Kommun
Plats
Okej så att när de håller med stora internationella
Etablering och så går det oftast den vägen
På vilket sätt prioriterar man då exempelvis de
Kommuner som ska bli aktuell
Det funkar på det sättet att den första kontakten som den här etablerade har
Molunds
Investing com lusitano sig ner och plockar fram vilka plats attribut man man söker
Och genast in funktionen har ju en löpande dialog med regioner med kommun
Ganska god
Kunskap om de olika platserna svaret sätt
Olika typer av branscher söker olika typer av plats attribut
Naken
Process så
Så bara genom att plocka ut kanske
Möjliga platser
Som sedan får en
Rfj
Request for information
Ett stort frågebatteri som man får fylla i
Och så sen utifrån det så
Bråkas kanske 45 kandidat
Mango
Av de är stora etableringarna som Du har varit i och här i norra Sverige då där
Har Kalix funnits med att man har plockat ut
Kalix om en av dem
Eventuellt tänkte
Hallon häst Story elintensiva företagen som har etablerad verksamhet
Om vi tar som till exempel northvolt
Och H2 Green stil så har vi
De här är fina
Det handlade helt enkelt om att vi har
Det
Platt satellit
Det som är viktigt från här i stora elintensiva industrier av det är att det finns
Nu vänder El Infrastruktur på platsen stora sammanhållna Marko
Anslutning till
Kraftledning och ställverk
Jag vill ha den här
Stora 400 KV sliman nationella lina som går till Finland antas
Ställverk på mys gatan och vi har en
Region regionala
Vi har alla förutsättningar i Kalix att kunna fokusera den typen av
Industrier
Navigera utifrån infrastruktur
För er
Sen har vi också nödvändig Infrastruktur när det gäller
Järnväg och hamn
Vi har haparandabanan att vi har Sticks på ut i Karlshamn
Vilket år sedan förutsättning för den här typen av stör industri etableringar och allting
Knyts ihop uppe på mys gatan ska ha Vi har alla
Vad ska jag ha för ersättning
För att kunna landa den här typen av
Industriprojekt och bara sådär så får jag och sån här
Profina
Har du varit nära utan att det går
Såklart på
Vilket företag Det handlar om man har varit nära att man har barn
Jättesvårt att säga om en
Vi hörs
Snöar det var det
Bland dansmus och de få kandidaten sen kanske inte
Hela vägen fram olika anledningar
Jättesvårt att se om vi har haft
Besök
Kalix och prominenta
Personer inom
Olika kända företag som
Och de här söker ni ju inte har jag aldrig
Kom
Till allmän kemi
Men sen därifrån att säga säga
Då var det då
Jättesvårt
Men
Man haver här i Kalix nu att många vill etablerat sig här i norra Sverige
Alltså vi märker av en stor skillnad Jag har jobbat här sedan
Skiftet 2008 när jag börjar svara
Väldigt lågt intresse vi hade
I kommunens Industri fastighetsbolag så hade vi väldigt mycket vakanser i lokalerna
Och vi hade vi hade inte heller någon stormark eller sen men vi
Haft liksom anledning
Jobba med den här
Och sen områden så har intresset hela tiden öka
Såg ju
Även
Innan de här stora
Industriprojekt Orlando
Norra Sverige att intresset var stort som har ju öka ytterligare så
Vi ser ju det är ju ett stort intresse
Kalix inte bara från
Star
Även inom andra områden visst vi har
Väldigt många elever intresset inom handel framför allt cellen chips
Volymhandel
Och Stig mycket vi har
Hade ett stort intresse ska säga innan pandemin från
Olika besöksnäringens företag
Så att vi har
Intresset för Kalix har Stig och det är klart att det är bostad ju ännu mer nu när
Norra Västerbotten norra Sverige
Men det handlar om den här typen av etableringar så har du glömt många faktorer
Viktiga exempelvis
El markområden osv
Finns det idag markområden som är förberett för för de här olika
Etableringarna som eventuellt är på gång
Vi håller på och ställer mys gatans industriområde när vi att förvärva mark
Vi har
Jag har ett större sammanhängande område som håller på att
Så där så där kommer vi att ha
Ett större industriområde
Färdig
Kanske nästa år
Vi håller också på ställe
Områden för Handel ute på Näsby
Där har vi mitt sedan detaljplan
Process
Sen har vi ju
Ensamhet stor
Knäckfråga
Frost vår
Mark
Lämplig mark för besöksnäringen där där har vi
Dåligt dåligt med kommunal mark svar
Ericsson alla boxar som som har intressenterna som var här
Åsa
Vi har scanna
Privata markägare också skanna intresse
Menina De har inte landat sen kom pandemin också så
Jag ska sätt att besöka lämplig mark för besöksnäring är
Lite svårt
Men det här är ju någonting kläder som jobbar
Actic
Med att skapa de här förutsättningarna för
De borde de befintliga företagen som växer men också De som vill
Komma in och starta upp ett
Så är jag
Vi tittar på alla såna olika parametrar
Markområden i rensa
Vi tittade också på
Hur kan vi utveckla Karlshamn
För att bli en sån här
En viktig pusselbit inför struktur pusslet som jag känner mig
Jobba med olika hem
Viktiga pusselbitar
För att kunna bli
Vad ska jag säga ännu mer
Man pratar om markanvisningar Vad innebär det
Markanvisning är ju 1
Ett optionsavtal
Man tecknar
En man från
Het att förvärva
Chrome
P2000 pris Sweden
Framtida tidpunkt
Hur betalar man en avgift för
Sen är man inte skyldig att genomföra affären
Man kan backa ur Men avgiften den Flora
Den här inledningsvis att man får en
Jag vet inte vad du kallar det men någon typ av frågeformulär som man ska fylla i vilken typ av frågor
Kan det vara
Otroligt omfattande
Frågor
Fattas zombie eran plats för för
Ett företags etablering så
Så har man ju
Fråger genom
Rad olika områden mycket bra gymma
Såklart
Marie
Mark förutsättning
Senegal
Samhall om infrastruktur
Vägar Järnvägar
Sjövägar
Flygplatser
Allt om hallon om
De här intensiva
Industrierna dom
Funderar ju också
Är framför sig
Väldigt mycket frågor och runt om
Allmänna frågor runt samhället
Befolkning demografi befolkningsutveckling
Hur ser omgivningen ut Hur ser befintligt näringsliv ut Vilken näringslivsstruktur har
Vilka är våra större företag
Hur ser skolsystemet ut
Kompetensförsörjningen är jätteviktigt om hästar
Projekt annat
Sonderar förutsätter att kunna kompetens försvarar jätte
Fått mycket frågor runt runt skor
Skolstrukturen både på
Gymnasienivå högskolenivå
Så väldigt mycket frågor
Boom boom
Och när ni svarar på den här för visst är det så
Då vet ni inte vem aktören är
Det är ju hemligt
Utan ni får en svara på frågor som som inte ni vet du vem som har ställt frågan
Ja så är det ju så är det de här
Är fina då Då har vi aldrig
Du vet inte vilka aktörer som står bakom men det vet det är ju
Call Elias
Via den här
Invest in funktionen så finns det en gjorde Legends i grunden
Oden svenska
Invest in myndigheten har ju
Säkerställt att det finns liksom substans på
Så att du vet vi
Vi vet ju aldrig vilka som står bakom som sagt men vi kan ju
Såklart utifrån frågeställningarna
Förstå Vad för typ av verksamhet
Ge mig en period just nu där Det händer väldigt mycket
De två Lejonen framförallt och Västerbotten Och Norrbotten
Är det någonting på gång här i Kalix om vi går in lite mer konkret ut
Avslöja Vilken typ av verksamhet eller Vilken typ av entreprenör Men är det något på gång här
Kommande
Det här är en process som är lång
Kommande år
Ja det ska jag absolut säga det är det finns det är det finns både hört och sett
Smått inom lite olika områden
Det finns ju såklart förfrågningar som har direkt koppling till utveckling i norra Sverige
Så arg
Jag ska också att det finns förfrågningar
Som kommer av
Alltså borde du
Direkt om de här
Industrierna som mig till verkstaden också
Också att man sett samhällena Är i
Växt
Det finns en annan kontakt också men tar med kommunen den direkt kontakten
Öppna kontakter är Det kanske ni på verksamheten det händer också att vi på informationsenheten
Får förfrågningar och så vidare
Kan du gå rätt
Från det att man har fått en förfrågan
Till dess att man fuck
Starta roten verksamheter i Kali
Absolut så är jag emellan Nu har vi prata om hästar
Aktörer men det finns ju många
Mindre aktör och framförallt våra egna företag som tillväxt som behöver för växa på det
Flyta eller Ny
Du får mycket mycket lokala frågor och frågor också som inte går via de här invest in
Som är som är
Att hantera också ibland så handlar om att
Hitta en lämplig lokal
Vi kanske ha dig och då kan vi gå väldigt snabbt
Men som det låter på dig på det där det är
Spännande just nu det som händer sker här uppe i norra Sverige
Ja det högsta grader Det är fantastiskt roligt att jobba med de här frågorna
Jag tänker också att man måste ha respekt överallt
Idvattnet
Kanske du jobba lite granna
Bakom kulisserna
Det känns otroligt
Faktiskt
Härligt Peder Nilsson som jobbar som näringslivsstrateg eller något trevligt som vi kan tillägga just det här om de har hittat
Prästen från det
Att man får en sån här
Så frågan är lite större på hur lång tid processen kan vi prata då då eller
De här större de här större
Förfrågningar det är ju års och då pratar vi
Men samtidigt så
Ja
Ska man se hopeton pussa där ju
Pratar du något annat som vi ska sälja gamla handlar om den här typen av verksamhet som Kali
Kommun
Också jobbar med
Bedrift
Jag tror det
Nästa
Du ska säga det det är flera aktörer som är inblandade i det här då Det snöar som heter
Samhällsbyggnadsförvaltningen med det kan också vara din få med eller att man har focolare
Skolan social Ibland är 11
Hela företaget skall vara med och dalar tåget
Absolut så är det ju samhällsbyggnadsförvaltningen har ju
Bli inkopplade tidigt och har väldigt många frågeställning
Allt från
Vägar
Mark vägar
Vga-anslutning
Miljö B
Samhålle Allans alltså
Tillstånds delarna bygglov och så vidare du har
Vad heter Räddningstjänsten och brand frågan och sådana saker så att det
Samhällsbyggnadsförvaltningen de de kommer alltid
TV12 behöver väl
Brett med många olika
Flogsta
Spela Nilsson Hur viktigt är det att
Trafiken har dragit igång på personen
På haparandabanan just för utvecklingen av
Den här delen som du jobbar med
Är du extremt
Traktorer här det vi har
Vare att visa vårt nya Resecentrum
Och dömande man ser man ser spons som man sätter en viktig
Faktor matte
Jo
Arbetspendling på haparandabanan
Kompetensförsörjning i i större skala
Jätte