Kalixpodden

Socialsekreterare Amanda Löthberg – Om orosanmälan

November 22, 2021 Kalix kommun Season 4 Episode 1
Kalixpodden
Socialsekreterare Amanda Löthberg – Om orosanmälan
Show Notes Transcript

Amanda Löthberg jobbar som socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Kalix kommun. I detta samtal med Reine Sundqvist ligger fokus på Orosanmälan. Varför är det ett så laddat ord och hur går man tillväga för att göra en.

Detta avsnitt av Kalixpodden ingår också i kampanj- och aktivitetsveckan "En vecka fri från våld", den 22–28 november 2021.

Gäst: Socialsekreterare Amanda Löthberg.
Programledare: Reine Sundqvist.

[Automatisk transkriberad text, 2021–11–17]

Då så den här veckan ska vi prata om orosanmälan
Det kan vara ett rätt laddat ord men vi ska prata lite granna hur det går till rent praktiskt
Vad som händer när en orosanmälan kommer in
Och så vidare med mig Har jag fått tillsammans med Amanda som jobbar just med att ta emot
Orosanmälan först och främst
Tack så mycket
Tack så mycket
Ja vad är det som händer nu om ni får emot en anmälan eller ska vi göra så här
Amanda
På vilka sätt
Kan man lämna in en orosanmälan
Alltså egentligen så finns det hur många sätt som helst
Att lämna in en orosanmälan
Tillexempel så finns ju våran e-tjänst
Som många använder sig av
Det är bra att ringa till oss och prata med oss
Personligt möte och så berätta om sin oro för ett barn men i princip så finns det ingen väg som
Anmäla
Du kan använda en servett på kaféet som du sitter på och bara skriva upp att du du du vet att du ska kalla här och han
Är väldigt elak mot sitt barn och kanske ge några exempel på vad som du har hört något nytt Café besök
Och så kan du lämna in den den servetten till oss Vi tar hand om det
Så det finns typ inga vägar som man inte kan
Vilket är det vanligaste sättet
Det är nog brev där det är tjänsten att det blir gjort sedan brevform till
En orosanmälan Vad måste finnas
Orosanmälan betyder att du har en misstanke om att ett barn far illa och det betyder inte du måste veta
Du har en misstanke helt enkelt om att barnet far illa på grund av
Så vi behöver någon typ av uppgift som kan leda oss till barnen
Och det är inte alltid så lätt men ibland så går jag till exempel att
Ja men de är Kalle och han bor på Hasselvägen
Mamma heter Maja till exempel
Och då har vissa uppgifter som kan som vi kan
Använder sig av för att ska
Leta efter ett barn
Och sen såklart så ska du beskriva din oro Alltså det går inte att inkomma med en diffusor för att barnet far illa ut
Jag behöver konkreta
Indikationer på att det är barnet faktiskt far illa för att kunna göra nånting av det
Och det kan vara som har saknat Fannys att du har att Maja är väldigt elakt
Till exempel
Du har varje morgon hon skrika på honom
De säger karamellfärg
Saker kränkningar till exempel
Det kan också vara andra saker till exempel du ser att barnen inte får den omsorg de behöver
De de vinter och de går med ballerinaskor genom genom snön till exempel
Dåliga kläder och
Ja andra saker inte som samtidigt på att jag är dålig
Åsa naturreservat
Och våldtäkter är det ju väldigt bra
Men hur Kan man kontrollera för 9 i det första ledet det vill säga
Skulle jag göra en orosanmälan som kommer hos er
Att det här är äkta
Det visar att de faktiskt ligger någonting
Alltså Det vi först måste göra en skyddsbedömning för barnen
Och det är bara på den text som står
På anmälan eller den text vi får till oss eller De borde få till oss i telefon
Och det är på det vi gör en första bedömning av behov av
Akut eller omedelbart skydd för barn
Och sen måste vi träffa familjen och så får vi försöka lyssna på vad de säger ställa lite frågor och
Att lyssna på barn
Att göra den bedömningen
Det är jättesvårt att göra bedömningen ibland är du klart
Om jag har en anmälan exempelvis på polisen som har skickat som
Vad ska vi sätta igång dom
Att det hänt för två veckor
Ja Då är det väl inget omedelbart skydd 24 timmar före barnet för den tiden har redan gått
Men vissa gånger så måste vi inte göra det
Tjeckien för att se om det är ett
Den Emma 24 timmar Vad innebär
Alltså från inkommen handling till
Då har vi 24 timmar gärna en skötbädden inom samma dygn
Är det det Du måste göra för det är omöjligt bara
Ska vi skriva under att vi
Signera på David
Vårberg
Men Det innebär att vi måste träffa alla barnen
Tanken är ju att du ska kunna använda anmälan sommaren kom
Ingefära till 80 % för att kunna göra det
Lotta inne på ibland så är det solklart Vi behöver inte gå in i
Då är det här då kan vi ta använda bara två veckor på oss som jag har på
Att göra
Vad hände sedan när den här
Anmälan har kommit in om ni har tittat och behandlat den Vad hände
Alltså vi har ju en skyldighet att prata med barn
Och att prata med vårdnadshavare
Så är det bästa fallet så pratar med både barn och med båda vårdnadshavare
Är jag bra också nöjd
Prata med den som har upprättat anmälan
Så vi är väldigt tacksamma om du som gör anmälan och så skriver ditt namn och telefonnummer alternativ
Adress eller vad du menar om du föredrar för kontaktväg för att ta kontakt med oss
Och en
När kontakten till Anmälan kan vara väldigt avgörande just det här med att skriva en sak kan vara
Hur är det att det kommer ibland så behöver man det personliga samtalet
Ibland har vi också frågat jag har en kontakt i familjen redan nu
Det vill säga att jag har att göra med familjen eller sängen och väntar på den där sista pusselbiten
Kanske för att kunna inleda en utredning eller för att kunna göra en beviljade insatser för att jag
Var du kan vara såna här som vet vad som är fundera på vad som är det bästa för barnet
Har blandat en väldigt bra
Att få ställa en fråga till en annan
Till exempel hur upplevde du att mamma var något barn
När har När det såg det här så gott
Hur stod hon eller kroppsspråk hade
Alltså ibland så kan det vara bra att få ställa några kompletterande frågorna
Thank you sternevald Specter
Alltså det är ju väldigt mycket inne på det här för att många människor är inne på det här
Vad är ett slag
Men
Om du frågade ett barn har mamma slagit dig
Så kommer det vara så att mamma har inte gjort det men hon kanske har pluggat där
Eller putta Tale knuffat det gäller vid i tarmen eller helt varmvatten på det
Alltså allt det här är olika olika vårdformer som inte är sällan förekommande
Hon jobbar under största sekretess
Jag tycker det viktigt att vi poängtera det De har också koll
Yasin bara med vårdnadshavaren och anmälaren i Indiska
Det stämmer bra
Och vi kan ju ta emot uppgifter överallt ifrån de får inte lämna ut det
Så Det innebär att jag får prata med dig om den anmälan som du har inte
Med
Och Är du en känsla person
Så då kan jag också återkoppla till dig om jag har en lätt ute
Eller inte in
Jag får också delge dig om du har vi lägger
Anmälan till pågående
Utredningen pågår
Vad händer sen om vi går till nästa steg nu har gjort den här utredningen
Första skedet vara så att orosanmälan kom in
Ni har behandlat den och anser att den här faktiskt är
Allvar
Vad hände
Ja så vi jobbar ju bara innan 14 dagar jag var
Vår bedömning är ju
Vad har du hittat jag inte bedömningen att de behöver
Gå vidare Matilda utredning
Är det någonting Vi ska försöka motivera föräldrarna till så vi har de där samtalen med barnen och föräldrarna
Så fort det är klart då sitter vi planerar och samråder om inte helt Klara meddela de har uppenbarligen
Vi vill ha
Då inledde vi på en
Men annars jag är samråd och tar det beslut
Och sen går vi till fördelningen till våran avdelning som ska göra
Jätte tufft jobb därför att vissa av de Delar ni får höra
Är väldigt känslig
Vi kan ju vara en norm dramatiska saker på den här familjen som
Nej du ska göra med dem
Hur är det att jobba
Ja alltså det är klart vi är ju nyss Fredag och vi tänker ibland att saker som vi upplever i vårat
Vårat arbete kan ha en livsförändrande innebär från här personerna
Så Det är klart att det finns det vissa saker som vi upplever våra arbetsvardag som vi faktiskt har mer
Sen hem
Okej
Som det är svårt att släppa
Det är viktigt att poängtera att jag har fått väldigt många positiva delar av året
Positiva möten
Och
Ibland måste man trampa folk på tårna för att det ska bli nånting bra av det att jag tänkte så är det med
Alla oss
Att ibland så behöver här personen som säger något Kramar sanningen eller sidan så tänker man att att
Det kanske var bra att den här personen trampade på tårna just här och nu
Så att du har möjlighet att
Att ändra på det här
Alltså en grej som är universell det är att alla föräldrar vill vara bra föräldrar att vi vill bli bra föräldrar
Svara barn alltså Till och med dem som även de mest tokiga vill ju vara en bra förälder
Jag tänker att det är ju perfekt grundförutsättning egentligen För att jag har varit där
Vad är det bästa med jobb
Ja men det är nog variationen
Och sen också att få folk att förstå att du vill vara barnflicka
Säg att vi har som föräldrar
Ska det vara positivt eller litegrann
Positiva hållet eller ska man bara minnas de där som inte var bra
Möjlighet att vara med och förändra litegrann
Tankesättet också sedan själv
Jag kan tänka mig så här också
Ni genom erat arbete kan lösa
En del saker
Spela nästa
Ja men det kan vi göra
Jag tror att många är rädda för att komma till oss att du ska vara dömande eller så
Men vi ska gå in med ganska
Högtalarens till att det kan vara högt och lågt de familjen egentligen
Jag är kär i dig
Gemensam med familjen kommer fram till någonting som är bra gemensam kan vara
Men inte utan det räckte med det
Jag fick en bild av vi fick en bild
Svara lugna
Ha det bra
Så många besök på ljud på att inte blir
Och det tänkte jag också Du måste vara tillfället
Till boställets börjar
Att faktiskt kunna hjälpa en familj
Som har sökt
Ett steg ifrån
Våg
Ringa och
Faktiskt göra en anmälan
Det står ju väldigt ofta mellan anmälan som kanske samarbetspart
Och på den enskilde
Och
Absolut så är det så att det framkommer så
Tänk att man kan vara behjälplig med alltså vissa vänster återkoppla till
Alltså Om den enskilde inte önskar så får du inte göra det men ibland så önskar dig en Stilla natt
Till exempel jag pratar med
Så här och så här och så här
Och föräldrar säger
Ja men
Vi hade önskat att skolan skulle ha gjort det här till
Ibland så är vi sån där som står emellan och hjälper till att det blir bättre
Jag är också den rådgivande personen som jag har
Hitta till företagsorientering
Samhälle
Alltså bara för att jag är orolig för det här barn
Betyder inte allt
Socialtjänsten som ska jobba här Anette ibland så
Vårdcentralernas regionen
Ibland kan man tänka sig att det räcker för barn förälder
Gå till Familjerådgivningen eller vi hänvisa till familjerätten

Det är inte alls
Barnskyddet i den delen ska vara aktivt även fast bara inte kanske
Konsekvenser av
Av
Millenium pandemija just nu jobbar med barn och ungdomar har ni märkt en ökning av orosanmälan
Nej inte direkt utan istället Har det varit ganska lugnt
Från skolor och förskolor
Just för att jag var i nedstängningen och färdig barn
Ja
Mer av hemma
Så vi trodde väl på en ökning
Kanske mer på V sökning
Jag vet inte vilket senaste utan det är ganska
Stad i jämserum just nu med lite från skolor och förskolor
Amanda På vilket
Telenor
Anmälan komma in eller du kan upprätta en
Alltså bortsett från hela det här bål spektrumet som vi pratar med kameran så skulle vilja slå ett slag för det här med narkotika
Vändning och överhuvudtaget missbrukande ungdomar
Varför du som nämnde har en ganska låg känna dem om de enskilda individerna som så
Avbryt
Men när vi pratar med vuxna missbrukare så framkommer ofta att de har påbörjats en sitt missbruk när de har var
Tretton fjorton år gamla
Så det finns Indiska
Om gruppen
Och det som faktiskt sker på individnivå att Vad gäller våran känna dem
Okej
Du är mitt budskap till alla föräldrar
Har du en misstanke
Befinner sig
Är det här alltså så
Gör inte det här själv
Utan ta kontakt av proffs
Hela spektrumet runt det här med mig
Det är det inte bara det härligt fattar inte
Dans
Utan det är så mycket runt i kring det här att vi har specialister vi har
Jag har behandlare som är specialiserad på att jobba med missbruk bland vuxna och
Tonåringar
Så tveka inte att ta den här kontakten med oss alltså
Misstänker att ett barn röker
Misstänker du att ditt barn
Har tagit någon tablett eller Du har kanske
Tagit drogtest i hemmet
Såg inte att ta kontakt med nämnden
Sök hjälp för din egen del och sök hjälp för barn
Men tänker där
Onani
Misstänker att ens barn
Ta någon typ av frågor frågar så får ni barnet det
Barnen kommer säga att Nej inte jag heller inte mina tabletter eller 9 cigaretter och så vidare
Tycker du redan i det läget att
Kontakt
Alltså det kanske finns en gråzon i alla fall
Men jag tycker du kan ta en kontakt med
Om du har
Och om inte annat så kan vi ha ett rådgivande
Och när en vårdnadshavare ringer till mig med
Funderingarna och säger att ja men jag tror att mitt barn kanske eventuellt
Då brukar jag inte upprätta en orosanmälan eller en ansökan vid ett tillfälle
Utan jag brukar vänta Alltså du din förälder
Hälls med barnet
Och vi det
Det som vi ska inleda på
Hör av dig själv till oss och inte vänta till tex polisen Göran eller skolan
Inkommer du min ansökan så har vi en mycket kortare utredningsprocess
Åker mycket enklare utredningsprocessen om du blir osams med
Så att det blir ett lättare sätt att få tillgång till den här hjälpen som vi faktiskt kan till gå
Och sen så dessutom Sverige det här med med
Barn till missbrukare
Alltså Glöm inte bort dem heller
De De är otroligt viktig grupp och de blir ofta
Bortglömd och där har vi föräldrar som förnekar
Till exempel om säger att ja men mitt barn märker inte att jag
Jag dricker bara på kvällen med barn
Sover
Eller mitt barn Harald
Om det är så
Men
Sen så vet vi alla de här med Vi behövde och sedan långsamt i narkotika eller till alkohol hon kan säga alla ni som snusar
Vilket planerande där Åh vilket Hur stor suget är och vad händer när du inte får det
Alltså jag tänker vi känner alla någon som kan relatera eller kallat era själv
Tillhör faktiskt ha ett beroende så att det är inte bara det att du
Har ett alkoholmissbruk utan det är mycket med runt i kring det där
Känner du någon som har ett alkoholmissbruk och personen har också barn

Sök
Du kan prata med telefonen innan
Okej eller
Men men vänta inte
Barnet
Och i slutändan så är ju att Vi befinner oss alltid mellan det här med tvingande kriterier och inte tvinga dig
Okej jag slutar men så är det så att det inkommer
Person som
Fru kock
Uppgifterna inte så graverande än så länge då föreligger inte någonting som kallas för tvingad åtgärd
Men
Vi påbörjade ett samtal och processen sätts igång
Och
Den här insikten så kanske det fanns i familjen från början kanske kan stimulera till sånt här med
Och även om jag kan lite bli aktiva just av det vid det tillfället så kanske vid senare
Du som gör en orosanmälan du kan göra det
För att jag har en oro
Du kan göra det för du har en ny oro
Du kan göra det för att han kvarstående oro

Tåget har inte gått att de inte stängt bara för att inte inleda en utredning för Justine anmälan
Aachen
Ja vi sitter liksom på på tillgången till hela det här socialtjänst apparaten
Att vi vi kan väga när vi som sitter på mottagningen
Hör av dig till oss vi
Okej
Där igen alltså åker gärna ditt namn
Vad står för din anmälan
När går det in kommer min anonyma anmälan men de är mycket svaga
Okej
Mitt namn
Och
Gör det och gör det för att jag har ju faktiskt tycka att det är viktigt
Om du vill du inkommer med
Det är ju att barnet och familjen ska förbi
Du vill att han ska få någon typ av
Att det ska bli bra
Och jag tänkte en sån här grej så när vi
Så är det alltid det här
Att man glömmer lätt bort att vi alla vill det bästa för barn
Det kanske är skolan och socialtjänsten och föräldrarna vi står här och sliter det här barnet
Livet livet livet
Vi vill ju alla ska det bra för det här barnet i slutändan och då är det bättre att vi samverkar
Jag jobbar på tillsammans Och där kan du se Ana 11
Ska vi återupprepa på vilka sätt man kan lämna in en orosanmälan tänkte att det folk som lyssnar på det här just nu
Kanske funderat i de banorna och det är väldigt enkelt
Ja det är väldigt enkelt man kan göra med logga in med sitt BankID om man vill stå för vem man är och vi kan få kontakt med
Vad gör man vid aclaris punkt
Skriver orosanmälan kommer automatiskt till en länk
Väder och går in där du som privatperson eller tjänster
Och då kan alltså dra ut blanketten om man inte
Skriva på den är blanketten som finns som man kan lämna det var brevlåda
Eller
Men snabbt går det när man går via Isa
Mottagningstelefon
Telefonnummer
Och det går ringa oss varje dag
Mottagningstelefon öppet flera timmar
Vem
Alltså ibland är på förmiddagen
Men tiderna och telefonnummer
När ska du prata med i det så fascineras jag vilket
Otroligt vilket jobb
Repetera 9
Det är klart Det är viktigt
Om
Jag är lite äldre än de nyexade här
Även om jag också ganska nyexad men
Jag vill alltid vara barn
Vad tycker du om förändringarna det är lugna
Perioden men också de här som när de här lite mer
Jätterolig
Så jag vill gärna ha
Jag tycker om
Alltså jag håller med Lotta och jag tycker om variationen här jobbet
Och det är klart är det väldigt
Så är det
Ja det är så klart att att det
Känns det bra
Att veta att man har
Jag tänker flertalet av dem som kontakter
Hjälp
Faktiskt
Tina l
Jag hoppas det i alla fall
Bästa att försöka få en bra dialog och en bra
Relation också för att det är bygger vidare för att
Bra
Kul att få prata mer av det här ämnet
Det är viktigt att du läser upp det här
Att den här möjligheten finns i vårt samhälle Idag är något annat
Nej alltså jag uppmanar bara folk att
Hålla koll på sina medmänniskor och det behöver inte vara som ett straff mot någon att man gör
Anmälan som det heter utan det är mer en Olof
Inte ha det riktigt så bra som den borde ha det
Jag tänker så här
Man faktiskt hjälper
Absolut kanske ett barn som behöver hjälp
Absolut Och de är viktiga för det enskilda barnet
Ja jag tänker också att den visar punkterat vi är inte polisen
Alltså vi är inte här för att för att fästa fastna för ett brott utan vi är här
Stöde
Och även fast jag använde de här hemska orden som orosanmälan och utredning
Så handlar inte om att att vi ska
Okej kan du göra ett beslutsunderlag för att personen ska kunna få det
Sådär fordon
Det stämmer
Och det som folk ofta reagera
Titta på våra arbetsverktyg bbic barnens behov i centrum som heter inte längre är det inte utredning
Jag heter inte heller behovskartläggning
Utan negativ beslut
Underlag och säger man det Så låter det genast mycket bättre
Det är det material som vi behöver för att fatta det här
Du får precis det här
Du kanske vill ha
Stödpersoner
Person
Föräldrastödet
Kan du bara typ så då tänker jag ibland så är det
Tack så