Kalixpodden

Charlotte Sundqvist – Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 21

November 18, 2020 Kalix kommun Season 2 Episode 8
Kalixpodden
Charlotte Sundqvist – Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 21
Show Notes Transcript

I dagens Kalixpodd berättar Kalix kommuns skolchef Charlotte Sundqvist om hur skolan i Kalix tacklar de nya utmaningar den ställs inför i och med coronapandemin. Det handlar bland annat om ett nytt beslut från utbildningsnämnden som berör vissa gymnasieelevers skolgång på Furuhedsskolan och andra insatser för att hindra smittspridning i skolans verksamheter.

Gäst: Charlotte Sundqvist
Programledare: Reine Sundqvist

Automatisk transkriberad text:
Vi hälsar Välkommen till Charlotte
Sundqvist som är chef för
Utbildningsförvaltningen
De skolor som är här
Kalix kommun
Under måndagen så kom ut
Bildningsnämnden med nu
Gymnasie
Skolan Kan du berätta mer om
Det innebär
Vi har några liv
Distansundervisning från med måndag
Nästa
Ta fram
Jullov
Och då handlar det om elever
Två och tre på
Skolförberedande program som varannan
Kommer att ta distans under
Visning från måndag
Vad är anledningen till att man har fattat det här beslutet
Anledningen är ju för att minska smittspridningen minska antal elever som är samtid
Generell Charlotte när vi tittar på läget när det handlar om en och Förvaltning Hur är läget
Vi ser en ökande antal både elever och lärare som är hemma Vi har väl
Obekräftade covid fall i dagsläget med många som har testa sig men Ännu
Hur har det här funderat när det handlar om information
Vi går ut på respektive skola att informera föräldrar och elever om att det finns
Smita om vi har
Bekräfta
Finns det idag planer på att stänga någon verksamhet när det handlar om de läger sommarjobb
Inte just nu mer än att vi har gått över till distansundervisning
På gymnasiet eller gör i från och med måndag
Vi avvaktar
Vad man säger
Centro
Det var ju distansundervisning på gymnasienivå under hela våren
Och då hinner Vad innebar alltså
Hela gymnasiet nu väljer
Utbildningsnämnden alltså enskilda
Klasser och kort
Varför
Vi vill jag in Oscars
Dels för att de ska komma igång med gymnasieutbildning än att få så bra utbildning som möjligt så
Grund att stå på som möjligt
Och sedan väljer vi högskoleförberedande program för under
Våren är vi hade distansundervisning så kunde ju inte
Lärarna jobba med
Kurserna så de kurser
Måste vara närvarande
Genom
Och därför har vi valt utomhus
Förbereda
Och mer om det här Kan man läsa alltså på Schoolsoft
För alla er som har barn i någon skola eller då i det här fallet på gymnasieskolan
I Kalix Kan du berätta lite granna mer för internt jobbar
Med det som händer och sker just nu
Exempelvis ur 89 träffar vektorer som
Vi sitter och continue
Planerar minst en gång i veckan det visar över Vilka frågor aktuella
Hur ska vi bemöta oroliga föräldrar oroliga eller orolig personal
Hur ser bemanningen
Då tittar vi ju på Hela
Förvaltningen om det om det krisar så måste man gå över till andra verksamheter vi måste göra allt för att
Våran verksamhet
Eftersom
Den är väldigt viktig för att vi ska kunna ha vård och omsorg i samhället om inte
Föräldrar kan lämna barnen till förskola och skola
Så stannar ju hela stan
Stopp
Yin intervju där man har om man har minsta symptom
Minsta symptom då ska man alltså vara hemma Vi kan ju innebära
Exempelvis
Att många är hem
Just för att
Man får inte gå till jobbet då Det kan innebära
Minskat antal elever men också lära
Så är det
Vinsta Zoo
Ska man vara hemma om de yrkeskategorier som kan jobba hem
Fransk att jobba hem
Nu är ju inte lärare sjunger
Kategori som kan jobba hemifrån
Viss del av arbetstiden kan vara hemma och jobba hemifrån men inte alla
Det är de inte ensamma om i sig
Men vi försöker minska på
Personer som är i våra byggnader och lokaler just för att min
Smittspridningen så de som kan
Arbeta hemifrån
Och det här är alltså ett sätt som har gjort om med de enskilda programmen på gymnasienivå
Att man
Minska antalet personer
De lite grann också i förebyggande syfte att minska
Det är i förebyggande syfte absolut
Vi säger att vi äter ökar i samhället nu väldigt snabbt och då är det
Sätt att försöka Mota
Har ni pratat om att gå över helt

Som var underbar
Nej det har vi inte
Utan vi avvaktar och ser vad som händer
Från
Kan ett sånt beslut på väldigt
Dvs från en dag till en annan
Det kan du säkert göra beroende på det
Ut i Sverige
När vi pratar förskolor så får du också en hel del frågor kring det här med att lämna barnen och så vidare hur är
Den där vad gäller
Det är som gäller det ju de senaste riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten säger ju
Föräldrar
Kan lämna sina barn
På förskolan
Även om man själv har
Däremot så står det att
Det kunde ske utan när
Förskola
Som jag säger Det blir väldigt svårt
Svårt med småbarn
Att få dem att gå
På förskolan utan en vuxen Vilket de
Vi har också jobbar med beställningar ut till förskolorna med smittskydds
För att om det skulle vara så att barn
Sjuk under dagen
Ändå kunna skydda personal
Så Det innebär att förskolepersonal kommer att ha tillgång till skyddsutrustning här inne
Det kommer nog
Men just det här med att lämna småbarn
Som du säger så så kan ju vara svårt att bara lämna ifrån sig ett litet barn
Att inte komma i kontakt med personalen där
Känns som
Ett problem
Ja som jag ser det så går inte
Man kan inte lämna små barn utan att få
På NärCon
Disco
Jaha
Därför
Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är lite motstridiga
Det ska ske på ett sätt
Och det ska ske utan
Om man inte kan garantera
Då ska man inte lämna barn
Naturligt viktigt
Besked som kommer därifrån Vi har fått frågor för det handlar om
Minska spritmissbruk precis sådär skulle jag också vilja i det sammanhanget säga att
Har vi minsta symptom så ska man gå och testa sig även om det
Uppstår angelägenheter där man då måste hålla barnen hemma
Men uppmaningen är att det är viktigt att alla som
Jultomte
Stopp
Om summerar den här podden litegranna så konstaterar vi alltså att utbildning
Nämen
Har tagit beslut om
Enskilda
Program på på Furuhedsskolan då ska ha
Distansundervisning i vissa dagar i veckan och vissa dagar ska man vara på plats Och syften där alltså
Att
Minska antal
Personer
Pause
Precis minska antal
Personer i byggnaden så att vi
Vi inte får
Tack så mycket
Och när det handlar om information kring de enskilda skolorna så sover budskapet tydligt information går
Till de föräldrar som har barn
Jaja men man kan vända sig till Schoolsoft tempus
Eller om man har
En kille frågar dig
Naturligtvis
Traktorer
Hur slutar jag Förlåt
Det är tufft
Det är tufft men men jag är inte ensam om att ha det så att de tror att alla människor i samhället Idag är
Roligt att ha det jobb
På grund av det dåliga
En våt filt över
Så allihopa men vi måste försöka göra det Vi kan för dem
Smittspridningen dig att ha
Ak9
Watford
Personal som kan gå in när vi ha andra
Jätte
Vi måste