Kalixpodden

Patrik Fallström – Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 17

June 09, 2020 Kalix kommun Season 1 Episode 26
Kalixpodden
Patrik Fallström – Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 17
Chapters
Kalixpodden
Patrik Fallström – Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 17
Jun 09, 2020 Season 1 Episode 26
Kalix kommun

Dagens gäst i Kalixpodden är Patrik Fallström, chef för krisledningsstaben. Han berättar om Kalix kommuns agerande kring de konstaterade fallen av covid-19 på Innanbäckens skola, och om hur arbetet ser ut framöver.

Gäst: Patrik Fallström.
Programledare: Reine Sundqvist.

Show Notes Transcript

Dagens gäst i Kalixpodden är Patrik Fallström, chef för krisledningsstaben. Han berättar om Kalix kommuns agerande kring de konstaterade fallen av covid-19 på Innanbäckens skola, och om hur arbetet ser ut framöver.

Gäst: Patrik Fallström.
Programledare: Reine Sundqvist.

Autotranskriberad text.
Du är alltid välkommen till Kalix podden Idag ska vi prata om
Corona och läget i Kalix för det har ju hänt en del under den senaste tiden
Yes idag Det är Patrik Wallström som är stor
Chef
För krisledningsplan men det har varit
Intensivhelg
Absolut
Vi har haft ganska mycket att göra kan vi se
Vi fick indikationer i början
Beslutet om förra vecka
Under fredagen att
Vi fick in flera sjukfall och så är sjukfrånvaro på på en skola
Innanbäcken
Bland Lärare och elev
Hockey-vm sammankallade ett extrainsatt krisledning stabsmöte för
Hitta Vi borde hantera på något
Och under det mötet så konstaterade jag att det var ändå en
En sammanslutning av människor
Tog hjälp av regionen
Vi haft väldigt bra samarbete under den helgen med
De hjälpte oss med provtagning av personalen
Ja de visar faktiskt att några av dem är ett fåtal hade den här
Utifrån det så bedömde då smittskyddsläkaren för regionen
Rekommendera stängning av skor
En åtgärd för begränsas
Vi fattade beslutet under lördagen
Som sagt det tog tag i mitt hår
Foto
Har jag några
Men det är smittskyddsläkaren titta på i de här Fallen är ju att den koncentration och many
Hockey bedömer utifrån dig om det är
NNN Smith
En koncentration
Sedan gick informationen
Under lördagen nästa steg då det var att det är dem då som eventuellt skulle behöva
Skolbarn
Skolan osv behöver omsorg osv
Hur gick det sen Magnus
Ja exakt när man fattar ett sådant beslut som blev Hur många konsekvenser dels att oron Vad heter den
Får man lämna sina barn har man omsorg
Och det var ju direkt det vi diskuterar som följd av det här när vi fattade beslutet måste vi också
Omsorg
Direkt och snabbt kunde inventera behov
Skicka
Om man hade behov
Och dessutom så blir också omvärldsbevakning Vad händer och sker Hur ser det ut på andra skolor
Exakt
Eftersom vi får med indikationen att det här börjar ske då
De här skorna så följer vi läget på alla andra skolor och det gör vi faktiskt dagligdags ändå Vi har ju
Sjukfrånvaro sjuk statistik från alla skolor både lärare och elever som vill
Veckovis
Och nu även daglig
Satt men vi har inga liknande tendenser på de andra skolorna och in och konstaterade smitta
Nuläget
Inget under
Vattenliknande bäst
Men den här
Vad händer nu Vad jobbar man med just nu
De jobbar intensivt nu när jag har varit inne i bilen och sen
Spel då följa hem
Utvecklingen
Minut för minut för att
Omöjligt att fatta snabba beslut
Retro
Just nu man vet inte riktigt vad som händer från dag till dag
Nej
Det är ju precis som du säger vi vet ingenting
Cheva i morgondagen utan vi får ju hantera det vi har nu på bord
Och försöka förbereda
Före
Framme
Vad vill du rekommendera nu De som lyssnar på det här
Dewalt
Varenda en har ju ett ansvar att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd nu Det är viktigt
Är i Kalix
Nu än tidigare att göra det eftersom att vi har en konstaterad Sam Smith
Dessutom så har ju det här med drop-in starta
Region Norrbotten och det kommer att få mer information
Om hos region Norrbotten man kan gå in via 1177 och titta på informationen där
Gå till väga
De öppnat nu för allmänheten om man har
Symptom sjukdomssymtom samma möjligt att provta
Det är viktigt att komma ihåg det här med
Får man ju dit
Då har man ju också sagt att man har symtom och då är det viktigt att man inte sen dyker upp på arbete
Just det ja
Eftersom det är bara de som har symptom
Som som får testa sig
Så kan man egentligen inte åka dit och testa sig och sen
Gå tillbaka till sitt
Einar vet då ska man hålla sig
Provsvaret Ja exakt
Det som man får provsvaren så måste man ju vidta de åtgärder
Och det är också Det är en del i det ju att förhindra ryktesspridning att man inte Nu åker dit och nytt hela systemet när man är
Då kommer ju de sprida sig direkt om man dyker upp i andra sammanhang att det är viktigt att tänka på att
Nyttjade här om man har sjukdomssymtom och då ska man ju också
Hålla sig till
Recensioner som som finns
Man håller sig borta från andra människor socialkontor
Bra Patrik det var läget Här nu så han ser ut just nu
Exakt det är ju en läge spel för den här
Stunden så att säga och vi följer hela tiden och vi är redo att Agera om det blir