Kalixpodden

Ida Strömbäck och Sanna Jonsson - Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 16

May 19, 2020 Kalix kommun Season 1 Episode 24
Kalixpodden
Ida Strömbäck och Sanna Jonsson - Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 16
Chapters
Kalixpodden
Ida Strömbäck och Sanna Jonsson - Så hanterar Kalix kommun coronaviruset (covid-19) – avsnitt 16
May 19, 2020 Season 1 Episode 24
Kalix kommun

Dagens gäster i Kalixpodden är Ida Strömbäck från hemsjukvården och Sanna Jonsson, distriktssköterska inom SÄBO (särskilt boende för äldre). 
De berättar om hur deras arbete ser ut under den rådande coronapandemin, hur provtagningar går till, och om hur beredskapen på eventuella fall av covid-19 ser ut inom deras respektive professioner.

Show Notes Transcript

Dagens gäster i Kalixpodden är Ida Strömbäck från hemsjukvården och Sanna Jonsson, distriktssköterska inom SÄBO (särskilt boende för äldre). 
De berättar om hur deras arbete ser ut under den rådande coronapandemin, hur provtagningar går till, och om hur beredskapen på eventuella fall av covid-19 ser ut inom deras respektive professioner.

Autotranskriberad text.
Välkommen till Kalix Boden idag vid två stycken gäster de två stycken som jobbar
Distriktssköterskor är i Kalix kommun dels Sanna Jonsson skulle vara på säbo och Ida
Strömbäck
Som jobbar inom hemsjukvården Varför komma in
Tack så mycket
Tack så
Vi börjar med dig idag Hur länge har du jobbat inom hemsjukvården
Jobbade Borg började 12 år efter att den startade
Det kanske nästan 7 år
Så det nästan varit med på hela resan med hemkomst
Ja
Det kan man säga
Nästan från början
Hur har utvecklas i
Vi har väl fått ganska bra ordning på vissa saker och sen är det alltid såhär när man ska
Samarbeta över actors gränser att det finns vissa saker som är som man måste jobba mer så
Det finns utmaningar hela tiden vi blir liksom aldrig färdiga
Vad är det roligaste med ditt jobb
Det är kanske patient kontakten och sedan alla
Som man samarbetar med alla duktiga kollegor och
Alla i hemtjänsten som är jättelätt att samarbeta med
Det finns jättemycket kompetenser i Kalix brand
Hemtjänstpersonal Så det känns som en stor
Fördel att få jobba med alla duktiga människor
Vad innebär jobbet då som distriktssköterska
Man jobbar ungefär som på Hälsocentralen fast man
Träffar patienter som har lite svårt att ta sig till Hälsocentralen
Det finns både såromläggningar och det är
Läkemedelshantering
Och man gör uppdrag till hemtjänsten att de ut var vissa arbetsuppgifter som
Hälso sjukvårdslagen och sen
Så har vi en del palliativa patienter som som faktiskt sköts av
Specialistsjukvården om vi utför vissa
Ja
Drop of i
Ibland i hemmet då
Att man kan få ganska avancerad sjukvård i hemmet ändå fast
Grunden är ju att det är på primärvårdsnivå Vi ska ju liksom håll försöka hålla till dig i första hand
Ibland jag väl lite avstickare däråt
Specialistsjukvård också
Satt
Det är mycket
Hälso- och sjukvårdsuppgifter nu det som jag ska sköta
Huvud
Och sen finns det andra aktörer som gör andra saker
Så att man får försöka hålla sig hålla sig till sitt område så att man inte
Går in för mycket på andras ansvarsområde
Och det kan vara svårt ibland för man säger ju helheten när man kommer hem till patienten
Men då får man kalla in andra det finns ju mycket
Specialistkunskap det finns ju Rehab
Avdelningen som också har hemsjukvården och där har vi
Fysioterapeuter och arbetsterapeuter som kan hjälpa till
Det behövs ja
Biståndsenheten samarbeta med och i förlängningen också med med
Hemtjänsten
Och
PRC
Palliativa rådgivningsteamet på
Specialistsjukvården
Och en del med
Hälsocentralens
Personal har vi också mycket kontakt med oss
Samverkan med
När har du berättat så förstår jag att ni samarbetar
Med väldigt många olika enheter
Ja det stämmer
Det är ju
Det var ju det som jag tyckte var svårast när jag kom till hemsjukvården natt
Liksom få grepp om
Vilka jag ska vända mig till när det gäller olika frågar men
Nu efter så många år så har
Fått ganska bra grepp om det tycker jag
Fattar ju
En utmaning att samarbeta med andra
Mycket man kan lära sig mycket också
Vem har samarbete med andra sätt det
Fortsätt
Skull
Och du möter också dom du hjälper du möter dem i deras miljö dvs hemma
Ja precis
Där får man ju försöka vara lite
Inkännande och inte klampa in hur som helst utan man måste ju
Vara lite försiktig och
Försöka
Varningssignaler var det är den här patienten förväntar sig att jag ska hjälpa till med att
Ja
Vad de har för förväntningar
Och det är ju
Vi försöker jobba på ett sådant sätt så att vi
Så att det är patienten som är i fokus och där patienten
Upplevelse av vad som är viktigt
Som
Styr vårat arbete litegrann
Sanna du jobbar inom säbo berätta vad det handlar om
De hade väl kommit
Samma fast ändå
Inte
Hos oss på Sävar Umeå
Kompletta
Dementa
Eller väldigt sjuka
Alltså multisjuka priset för de allra flesta har en demensdiagnos
Som deltar i mycket som de bästa av
Såromläggningar läkemedelshantering
Jag menar inte det
Bas grejerna vi gör men sen är det också mycket
Att stötta personal att jobba med
Bpsd
Att hitta sätt att hjälpa dem och bemöta dem
Pasta med skinksås
Dement
Nedsatta funktioner
Vad bra
Det blir mitt huvud
Om du får beskriva vad som du tycker det allra bästa med ditt
Men det är ändå samma sak middag
Mäta en människa
Folksam
MC
Alltså
Mina patienter kan ju sällan berätta
Själva
Så jag måste liksom
Ta
Tolka det de säger och kanske lyssna på anhöriga och personalen att ta in och så
Klura ut
Vem de är och var de vill vara
Jag behöver dig också alltså Det viktigaste är ju
Att ha personen i fokus
Obama
Vem är den personen och vad skulle den ha tyst Och viktigt
Vad fiskar kan du säga det
Själv
Hem
Att försöka hitta det
Elitettan
Aktiv arbete
Men jag kan tänka mig att det är inte alldeles enkelt
Att
Förstå alla de här signalerna som ni får
Kan ibland vara svårt att beskriva vad
Brukaren
Är i behov av här nu
Ja
Det är ju jättesvårt
Framförallt kanske
Förstå vad det är de
Alltså det kan vara allt från att de blir
När man inte förstår
Vann upplever själv De kanske inte ens förstår
De känner att de har ont men de förstår inte känslan och kan inte tolka den och kan inte
Lokalisera en eller så de kan liksom ta sig uttryck som att de typ
Det är gäller inte kan sitta still eller Ja så får man
Luska liksom så det kan vara allt från att man ser bara en förändring ett beteende något som sjunger högre
Fraktur eller så
I sådana situationer men också sedan att liksom i större situationer att
Jag menar att de ska äta bra De ska
Röra på sig att de ska få en meningsfull vardag
Det kanske inte
Huvudansvar sjuksköterska men vi jobbar tillsammans i ett team med
Är ganska mycket samma personer som i dag
Med fysioterapeut arbetsterapeut och enhetschef En pågående
Givetvis vårdpersonalen de i de viktigaste
Tidan
Utför allting och är närmast och känner De här personerna
Jag tänker också att man måste kanske komma att brukar ett nära för att kunna se de är avvikande signalerna som som
Ändå
Förstå att någonting kanske inte är som det ska
Ja
Man måste ju känna
Ja det gör men jag har
Chansar på en avdelning på den gården
Och
Nu känner jag mig ganska bra de flesta
Då ser man mycket bättre
Viktigt att man lyssnar på personalen och att de
När de säger att det är något som inte stämmer här att man tar på allvar och att man försöker
Hjälpa dem att strukturera upp att vi kan luska ut tillsammans vad kan det vara
Ibland är ingenting men ibland är det
Ibland är något allvarligt
Ja det är jätteviktigt
Det är jätteviktigt med personalen som jobbar på boendena som jobbar nära som
Vi som sjuksköterska inte på riktigt Alltså
För det är inte varje dag
Jag tänker också under de tider Vi lever inte vi kommer prata om det här med coronavirus att man blir en tightare bland Peugeot
För att
Halloj ni
Som jobbar tillsammans med kolleger ett oerhört stort ansvar vi har i vanliga fall också men nu handlar om att man inte
Smitta och man får inte ta in en förkylning eller någonting
I ett boende om man måste
Måste vara väldigt noga med att man faktiskt
Inte kommer till jobbet
Om man har symtom
Hur är det att jobba under omständighet
Ja i början så hade vi ganska mycket jobb med att försöka
Tänka ut liksom du sätta oss in i alla riktningar riktlinjer som kommer
Att försöka tänka om inom många situationer
Men
Eftersom vi inte haft några konstaterade fall så nu är vi väldigt bra
På om det dyker
Ett fall med kb19 vi prov tar ju alla som har symptom osv
Att vi skulle upptäcka om det var någon inom våra verksamheter som
Som hade smittan
Men då har vi riggat upp väldigt mycket och förberett oss Vi har haft väldigt god tid
Att förbereda också
Vi har fått in material för skyddsutrustning om vi har hunnit läsa på
Att följa de här riktlinjerna från vårdhygien och från från
Olika myndigheter
Har ju uppdaterat hela tiden Och det har vi speciellt i början så var det hela tiden nya riktlinjer som vi
Varje dag försöka sätta oss in i Vad är det som är nytt och så vidare
Men nu känns det som att vi är väldigt väl förberedda
Att om det skulle dyka upp något fall här nu närmsta tiden så kan vi hantera det att vi vet vad vi ska göra
Och det känns som att alla enheter jag hunnit jobba in liksom det här tankesättet då
Att man
Får vi fråga ringer hemtjänstpersonalen då och säger att att jag med någon som är förkyld Ja men då
Vad vi ska göra
Och de vet också vad de ska göra för de har fått väldigt bra information från sina init chefer och
Förberett sina enheter
Också
Har jag
Uppfattat
Jag jobbar nära med dem också så att
Jag har varit
De har gjort lite grann
Hur går det
Tillverka faktiskt att om exempelvis någon kollega
Till dig hör av sig
Hockey säger att den här personen
Har hosta eller
Förkylningssymtom Vad händer

Prov tar vi ju alltså vi har ju basal hygienrutiner det är ju att man använder plastförkläden
När man ska vara nära kontakt med
Med patienten av
Bädda sängar och följer på toa och alla sådana moment att man använder handskar i kontakt med
Kroppsvätskor
Okej spritar händerna före och efter olika moment och när man kommer hem till Patienten och sådär
Vi har just
Basala hygienrutiner
Är ju som grunden för allting
Men sen så så kommer vi att provta
Om Patienten är inskriven i hemsjukvården servis
Bråta
Och då har vi ju haft
Som rutin hittills iallafall att det är våra läkare som bedömer hur vi ska provta
Men då har vi nog tagit dem som vi har varit med om det är redan i några fall att
Hon har varit förkyld
David tror tagit och via provtagning igen
Min fredag med ett misstänkt fall Men du är skyldig
Ja precis
Satt och där långarmade skyddsrockar och
Munskydd och Visir om det är risk att något arbetsmoment när riskerar att komma stängt mot ansikte
Risk att någon hostar eller nyser igen mot ansiktet och så där så att
Vi har ju
Sen när du i förlängningen så så blir det också att vi ska vårda kanske svårt sjuka i så fall
I hemmet Och där är ju också
Våra läkare inblandade i den här bedömningen Vilka ska vi
Och var hemma och vilka ska till sjukhus och så vidare
Så att vi vi har ju alltid stöd och våra läkare
Är de här Situationerna och de har ju egna läkare numera
Från början hade vi inga egna Läkare utan vi fick knacka dörr på Hälsocentralen och sådär men nu har vi faktiskt
Jätte duktiga läkare som jobbar med oss
Så att det känns tryckt
Har du fått tagit något tro på någon av
De som målar
Inte Jag personligen mina kollegor har haft
Provtagning
Men jag vet att Sanna har haft en del som har prov tagit
Jo jag har tagit några bullar
Hur lång tid tar det innan man får ett svar på ett samtal
Lite beroende på nätet
Man tar den här Det går iväg det ska vi till sommartid
Men
Samma dag nästan
Ett prov kommentarer oavsett vilken tid
På dygnet där
Ja fast det finns det sällan någon direkt anledning att ta det mitt i natten eftersom att det
Du19 förändra
Vi har ju skytteutrustning och vi båda med nytt
Var ligger ens rutiner
Så fort vi misstänker
Sätt på Hovet har vi för att bekräfta för att veta hur vi sen
I förlängningen handläggare
Ersatt
Oftast räcker inte med en människa
Eller en gammal sjuk människa mitt i natten att stoppa det är trevligt prov att ta
Vad ska du in en pinne
I nästan längst bak i Näsvägen och så ska man kunna sitta där i 10 sekunder
Och sen ska man ner halsen så att det inte så kul att
Det kräver ganska mycket när du då Ska provta dementa
Det står det i full skyddsutrustning som
Stoppa pinnar i näsan
Kanske inte vet var
Så det är ju
Man måste ju
Men rent teoretiskt Kan man ta ett tåg mitt i natten
Det skulle vi inte göra
Men
Som du beskriver det jag menar när man kommer in med full skyddsutrustning osv bara de kan göra
Den personen man ska ta provet på
Faktiskt bli lite
Bredd under vad vad handlar det här
De har ju pratat jättemycket Det tycker jag också precis som jag sa det här vi faktiskt har
Haft tid på sig att förbereda sig vara en vanlig mixare märkligt rustning att vi har det Hur ska jag använda Sonos
Vi har haft tid också
Tänka kring att medicinerna tänker hur kommer de här funkar praktiken jag haft möjlighet att tänka igenom olika scenarion på
Våra avdelningar
Olika med den här patienten vandrar mycket Hur ska vi kunna isolera
Hennes vidare
Och så har vi hunnit tänka igenom jättemycket kring liksom Hur uppfattar de här
Väldigt dementa människorna oss
Till exempel
Ibland om jag vet att den här personen kanske inte förstår att
Jag behöver inte klä på mig för intressen innan jag kommer in i rummet för dig med 2 meters
I nära kontakt med skarpskytte Trust
Så jag kanske kommer in säga hej och presentera mig vad jag ska göra
Och sen nu ska jag ta på mig Det här så att de ser att en människa Ja det finns ju
Men det är svårt Det är inte allt
Det är alltid en utmaning
Man får verkligen
Va
Pedagogisk
Jag vet inte vad
Vända ut och in på sig själv danska
Var viktigt att du beskriver jag tycker jag tror att vi som står lite grann utanför och inte levererar var det
Inte riktigt förstår
Hur mycket Det krävs av er och era kollegor under en rådande situation
Nej så kan det vara
Frost bio Varberg
Jag har jobbat min telefon tidigare i Umeå Jag har jobbat med skyddsutrustning ganska mycket olika snittar och sådär
Tid för mig är det verkligen
Rutin eller ja
Bisarra
Men ja det är ju
Jag tror också kanske
Det är svårt alltså
Vi säljer folkhälsomyndighetens alla riktlinjer men det är jättesvårt när du jobbar med dementa
Isolera någon på ett rum som inte ens
Ja det är inte bara stänga dörren då har du
Väldigt många andra problem
För att du måste verkligen
Att försöka
Var jätte kreativ
Hitta lösningar som funkar
Så att man kan följa riktlinjerna utan att skada personen i tidigare
Är ju
Social kontakt är ett mänskligt behov
Och det är jättesvårt att
Män beröring till exempel
Helvete
Eller inte beroende på person menas
Nej men det är ju
Du kan inte bara stänga in
Då tar dem Ja det
Det är jättesvårt
Jag tänker ändå att
För din del och för din blogg så som eller
Kan du
Tryck
Att du har jobb
Mig infektioner avsnitt osv också
Du har en erfarenhet kring det här innan men för min del sedan att ta med sig här i ryggen nu när vi går in
Som krisläge som vi har just
Ja
Det
Är jag
Är Mitt första jobb som sjuksköterska på infektion i Umeå då
Och det var samma med svininfluensan
För att jag fick väl lite så
Det vart ju inte alls så här men det var ju mycket då pratat där
Pandemi planering
Switchback i Västerbotten engelska
Kopplade till Infektionskliniken
Ja
Där
De har ju verkligen haft det då
Ja och sen infektions
Utbildning
Videoinspelningen infektionssjukvård
Det är ju alltså
Virus virus funkar det smittar av årligen det kan ju
Ganska bra och de flesta av våra kolleger också det är ju ändå basar
Så men det är klart Det är skönt att ha
Man förstår ju
Kanske mer
Rutin
Hänga med
En fråga som jag
Måste städa till er Det är Hur länge Hur länge har vi kommer hålla den här nivån jag menar det finns ingenting som tyder på idag
Folkhälsomyndigheten
Minska restriktionerna
Läget är just nu i Gotland men men
Hur länge har kanin
Hålla ut så vi och så vidare Men den höga nivå som jag håller
Vi åker lite Jag vet inte vi
Alltså
Vi har inga fall i Kalix och det är ju fan
Det hoppas jag
Och jag blir jätteglad för att jag ska fortsätta
Men det är
Alltså Det vi gör inte så annorlunda mot för det vi gör även annars i våran arbetssituation att vi har en
Jag inte
Jättehårt
Eller så
Inom
Sjuksköterskeenheten i alla fall
Så jag tänker snarare den stora frågan är väl mer hur man orkar hålla i
Isabelle
Och hur Kanske de äldre som isoleras hemma och orkar hålla ut
För de blir betydligt mycket mer isolerade än
De som bor på särskilda på
Tänker
Det är så mycket som spelar in för att man ska bibehålla den här nivån som är Kalix just nu
Med ingen smitta på något boende huvudtaget eller inom hem
Sjukvården i hemtjänsten
Jag känner där Hur läget är just nu
Ja men det är klart att att
Det är svårt att upprätthålla den här standarden som jag haft Passat min social distansering och
Vad är samhället i övrigt
Oj möter man släpper på på det där så kommer vi räkna med att vi kommer att få fall
Hemsjukvården eller i på särskilda boende
Förr eller senare så kommer du
De tänker vi att de kommer till oss också
Någon slags Peak där nu Alltså
Och det måste vi som hela tiden vara inställda på
Vi kan som inte slappna av
Men men
Vi hoppas att att det blir hanterbart när det händer
Så tänker jag iallafall
Att vi har Vet du vad vi ska göra
Hemtjänsten Vet du vad jag ska göra personalen på särskilda boenden vet de ska göra
Sätt när det väl händer så
Kommer vi att hantera det på ett bra sätt så känns det
För mig i alla fall
Så att vi
Vänta bara på det första fallet och vi hoppas att allmänheten
Håller på restriktionerna så länge som möjligt så att man får någon slags ja
Immunisering en som sker i samhället i övrigt när det speedstar
Det blir lite långsammare om man inte har har så mycket fall
Att det blir hanterbart när det väl
Kommer första fallet
Så att vi har sjukhusvård chatt för de som behöver det ju att det finns
Jag resurser
För för de som behöver hjälp
Jag tror att många som lyssnar just nu på det här blir rätt
Lättade när ni som jobbar mitt i verkligheten varje vardag eller varje dag
Jobbar med det här säger de orden som du säger i det här med att ni känner
Ändå trygga
Om
Eventuellt när ett sånt här fall kommer till Kalix
Ja
Vi gör så gott vi kan i alla fall om vi försöker
Och hålla liksom
Hålla i tanken
Hålla
Den här det här att vi är beredda
Och det tror jag att alla gör vi fortfarande mitt i det att vi håller på att liksom laddar för att
Ja det kommer något fall här snart
Och då har vi ju räven
Det finns rutiner för handlingsplaner för olika scenarier
Som vi också har få information om varje vecka våran för
Om läget och vad man jobbar
Till exempel på Hartford det här Att man ska
Ha ett team som jobbar kring
Smittade patienter att de inte ska liksom
Jobbar mot andra som inte har smitta oss
Vi jobbar med kontinuerligt
Det pågående arbete
Så att det är ingenting som jag liksom gjort och nu är det avklarat Och nu slappar vi har bytt om
Vi fortsätter och jobba mer
Varje vecka har vi möten om det
Vad är den största utmaning
Som vi ser här nu
Vilken svår fråga
Relaterat
Nej men det är väl att hålla ut det väl
Alltså ingen vet du hur länge jag
Man ska ha lite realistisk så tänkte jag att vi får hålla ut ganska länge
Så då de privata tala ut en kö men också
Fortsätt att tänka att fortsätta liksom nästa steg att jobba vid
Mer
Sätt att förebygga
Ja största utmaningen Ja men det jag håller med Sanna
Det är ju att hålla ut
Det är ju framförallt det
Och sen att man
Inte slappnar av
Inte gå till jobbet om man har förkylningssymtom
Det har funkat jättebra hittills och jag hoppas att alla
Alla medarbetare håller ut där också
Förlåt Du är den största utmaningen också att man som håller i det här nu
Vad trevligt att ha som gäster här måste verkligen säga att jag tror att många har fått en liten tankeställare och sover redan var de ser
Undrar om rådande omständigheter men som du sa Sanna det här ju
Jobbar du varje dag
Vi har fått in rutiner och så vidare så att
Ni trygga den nya varje dag till fantastisk
Varför står på
Jobb
Ja
Jo
Bra
Bra Tack så mycket för att du kom hit och Ha en fortsatt trevlig dag
Tack så mycket
Tack så