Kalixpodden

Polisen pratar a-traktorer – en del av föräldraskolan 2023

May 31, 2023 Kalix kommun Season 6 Episode 14
Kalixpodden
Polisen pratar a-traktorer – en del av föräldraskolan 2023
Show Notes Transcript

Det brott som ökar mest i Kalix är olovlig körning. I en del fall ingår också rattfylla. Polisen i Kalix vittnar om att många unga kör hem trots att de har druckit, eftersom risken att bli påkomna av föräldrarna ökar om de lämnar A-traktorn.

Kommunpolis Janne Abrahamsson och ingripande polis Krister Lundgren pratar om riskerna med a-traktorer och trimmade motorer.

Gäster:
Janne Abrahamsson, kommunpolis i östra Norrbotten
Krister Lundgren, ingripande polis i Kalix.

Programledare:
Reine Sundqvist, informationschef i Kalix kommun.
 

00:00:00 - 00:00:22
Reine Sundqvist: Vi hälsar välkommen till Kalixpedden den här dagen. Idag så ska vi prata om någonting som berör väldigt många, både yngre och äldre. Det handlar nämligen om att äga och köra en A-traktor, eller EPA som det heter i folkmun. Därför har vi bjudit hit idag två stycken myndighetspersoner ifrån polisen.

00:00:22 - 00:00:27
Janne Abrahamsson: Jajjemen, och det är Janne Abrahamsson, kommunpolis för Östra Norrbotten.

00:00:28 - 00:00:31
Krister Lundgren: Och Krister Lundgren, Ingripande polis i Kalix.

00:00:32 - 00:00:46
Reine Sundqvist: Nu ska vi prata om någonting som sagt var som som har varit och är på tapeten i allra högsta grad. Det här med att äga och köra A-traktor. Ja, hur pass stort intresse är för den här typen av fordon med Karl X Christer?

00:00:46 - 00:01:01
Krister Lundgren: Det är ju ett stort intresse både i Kalix och i hela landet. Vi har ju registrerat rekordmånga A-traktorer just nu. Så intresset är stort och det är ju en möjlighet för ungdomarna att kunna färdas och träffa varandra.

00:01:01 - 00:01:03
Reine Sundqvist: Hur sköter sig ungdomarna?

00:01:03 - 00:01:09
Krister Lundgren: Ja, i stort kan jag väl tycka att de sköter sig ganska bra. Sedan finns det ju att de sticker ut lite grann.

00:01:10 - 00:01:25
Reine Sundqvist: Det är det här vi ska prata om i den här podden. Vi ska reda ut lite saker och så där. Lite frågor som jag vet att ni får ibland när ni möter både ungdomar och inte minst föräldrar och anhöriga och så vidare. Först och främst en A-traktor. Vad är en traktor?

00:01:25 - 00:01:52
Janne Abrahamsson: Ja, men det är ju ett transportmedel som ungdomarna kan använda sig av och för att ta sig fram på ett bra och smidigt sätt i. Vi har ju ett ganska stort län och man kan ju ta sig långt med dem och det är ju en liten affär för ungdomarna. En bra grej att transportera sig i och för föräldrar är ju en liten avlastning också. Att inte kanske behöva skjutsa runt ungdomarna hela tiden utan de kan ta sig själva dit de ska.

00:01:52 - 00:02:27
Reine Sundqvist: Och det är ju. Väldigt stort intresse, inte bara bland killar utan även bland tjejer och man ser de här EPA traktorerna rulla runt. Det kan ju också i sin tur medföra ett grupptryck tänker jag. Många ungdomar som har dessa och den ena kanske går lite för snabbt och så vidare. Trycket blir då att man man måste se till att ens gå lite snabbare och därmed också blir olagligt. Hur pass vanligt är det att de här EPA traktorerna som finns i vår närhet går exempelvis lite snabbare än det man får göra?

00:02:27 - 00:02:43
Krister Lundgren: Den är tyvärr väldigt stor. Det är ju. Ja, jag kan inte säga den procentuell sats. Men det är väldigt många som går för fort och vi jobbar ju på små kontrollerade traktorer för att begränsa möjligheterna att de går för fort. Men den är svår.

00:02:43 - 00:02:52
Reine Sundqvist: På vilket sätt kan föräldrarna här gå in och titta lite grann och kika? När man gör det här? Som ju rätt skicklig faktiskt på att manipulera bilen.

00:02:53 - 00:03:18
Krister Lundgren: Det som är lite roligt i det hela också, att både killar och tjejer är ju fruktansvärt uppfinningsrika och hittar på nya sätt att manipulera de här hastighetsbegränsningarna. Den är väl alltså för föräldrarna att titta på, Titta på skicket på traktorn, kolla lite grann hur den ser ut när den är nybyggd eller att man precis har köpt den. Och den är okej. Ser man att det förändras någonting med tiden så är det troligtvis någon typ av manipulering som görs då.

00:03:19 - 00:03:23
Reine Sundqvist: Hur pass farligt är det att manipulera en A-traktor?

00:03:24 - 00:03:43
Janne Abrahamsson: Det är ju otroligt farligt att färdas i en bil. Oftast är de ju inte heller nya utan det är oftast begagnade äldre bilar som man gör om till en A-traktor och färdas i höga hastigheter med. En sådan kan ju ge enorma skador både för en själv och om man då råkar hamna i någon trafikolycka eller så.

00:03:44 - 00:03:49
Reine Sundqvist: Hur stora möjligheter har ni från myndigheterna att kontrollera de här bilarna?

00:03:50 - 00:04:22
Krister Lundgren: Den har ju. Den har ju utökas nu genom att vi har poliser som har ett besiktnings förordnande eller möjlighet att göra flygande inspektioner. Och då kan vi ju besikta den efter väg, alltså när den är ute och rulla. Och den behöver egentligen inte vara i i färd när vi stoppar den, utan vi kan ta den när den står parkerad, till exempel utanför affären, och göra en flygande inspektion av den och kontrollera om den är manipulerad eller om det finns andra brister. Givetvis att det måste har varit på en kontrollbesiktning. Bromsar? Ja och så vidare.

00:04:23 - 00:04:27
Reine Sundqvist: Vilken reaktion får ni bland ungdomarna när ni gör de här kontrollerna?

00:04:28 - 00:04:43
Janne Abrahamsson: Ja, alltså den är ju blandad. De allra flesta vet ju sina brister på fordonen och många blir väldigt, väldigt nervösa. Och ja, det finns en viss oro bland ungdomarna när besiktningarna sker.

00:04:43 - 00:05:00
Reine Sundqvist: Jag tänker så här Jag tycker ju att ni gör en god gärning som gör de här kontrollerna. Skulle det hända någonting att en EPA går snabbare och det händer en kollision? Jag menar, de här traktorerna är inte gjorda säkerhetsmässigt för att gå fortare än 30.

00:05:00 - 00:05:18
Krister Lundgren: Nä, precis det som du säger, att det är så otroligt viktigt att man att man håller sig till de regler och det som finns på grund av att det kan orsaka enorma skador om man hamnar i en svår situation och så. Ja, men.

00:05:19 - 00:05:34
Reine Sundqvist: Vilka mer brister vid de här kontrollerna? Hastigheten förstår jag är en del i det hela. Det kommer, ska vi säga. Man gör ju från regeringen en utredning nu att göra de här bilarna lite säkrare. Vi kommer in på det. Men vilka brister ser Krister i era kontroller?

00:05:35 - 00:05:52
Krister Lundgren: De absolut mest uppenbara bristerna är ju fjädring, framför allt om man väljer att plocka bort fjädringen helt och hållet. Och det är ju förenat med livsfara om den går fortare än 30 framför allt. Sen har vi ju även solfilm, belysning, vindrutor och så vidare.

00:05:54 - 00:06:06
Reine Sundqvist: Ibland när man har mött de här EPA traktorerna har man sett väldigt mycket folk i dem. Det sitter folk i princip överallt där det går att få plats med människor. Är det här lagligt idag?

00:06:06 - 00:06:23
Janne Abrahamsson: Idag dag kan de ju få sitta ganska många i fordonen och det är ju inget krav på säkerhetsbälten eller sånt nu. Men man tittar ju på den här nya lagen som ska träda i kraft här inom kort och då kommer det ju ändras. Krister har nog bättre koll än vad jag har på den biten.

00:06:24 - 00:06:59
Krister Lundgren: Ja, det kom med. Det finns en tingsrättsdom där man har sett att det har varit för många personer i traktorn och därmed godkänt en ordningsbot eller att man har förelagt dem böter och där har man då hänvisat till risken för whiplash skador och sånt vid en kollision om man nu inte sitter på en utsedd plats. Alltså en förarstolen, en passagerar stol man sitter. Sitter man på mittkonsolen så finns det inget whiplash skydd, det finns inga skydd för ben osv osv.

00:07:02 - 00:07:21
Reine Sundqvist: På vilket sätt har ni möjligheten att komma i kontakt med ungdomarna innan exempelvis man har åldern inne, man ska göra traktor kort och så vidare. Att informera dem om de här riskerna som uppenbarligen finns då i och med de här bilarna som ibland är olagliga att köra.

00:07:22 - 00:07:55
Janne Abrahamsson: Ja, det är ju vi vi försöker vara. Vistas kring skolor och sånt där, prata med ungdomar och sedan vet vi att deras bröder och sånt där. Kanske har man då i ett tidigt skede är och prata med dem och hur allvarligt det kan vara om man har olagliga bilar traktorer och som man säger att det är och att det är väl mycket i förebyggande att man är ute och informerar och pratar. Och när man träffar ungdomar också i skolan och ute i samhället övrig tid.

00:07:56 - 00:08:06
Reine Sundqvist: Oftast när man använder den här typen av fordon så är det så att man inte har fyllt 18 år, det vill säga att man väntar på körkort. Förekommer det också att det finns förare som kör onykter?

00:08:07 - 00:08:19
Krister Lundgren: Ja, självklart gör det det också, tyvärr. De är ju inte det. De har ju inte rätt att varken dricka alkohol eller köra. Köra berusad så att säga. Ja, så tyvärr. Det finns.

00:08:20 - 00:08:22
Reine Sundqvist: Blir lite skrämd faktiskt. Krister när du säger där.

00:08:24 - 00:08:43
Krister Lundgren: Det är ju ändå alkoholkonsumtion en bit ner i åldrarna. Och ja, jag vet, det är inte jätte stor utsträckning med A-traktor alkohol men den förekommer då det förekommer som passagerare i fordonen och de är ju minderåriga även dem oftast.

00:08:45 - 00:09:03
Reine Sundqvist: Vad har vi mer att säga Janne om det här? Nu kommer det ju så småningom förmodligen en ny lag som innebär att de här bilarna är säkrade. Blir det lite mer trygghet för dem som åker i det här? Om du nu riktar dig till både föräldrar och till de ungdomar som sitter, lyssna på det här. Jag vet att det är rätt många som faktiskt lyssnar på just det här avsnittet.

00:09:04 - 00:09:35
Janne Abrahamsson: Det man ska, det är ju egentligen att man ska fråga sina barn, andra ungdomar och sånt också. Lite grann om bilen. Provköra, vara lite nyfiken alltså, så att man är med och ja, lite då och då. Kanske att man testa fara ut och kör den och sånt där för att se så att den är laglig, att den går rätt. För de är duktiga och skickliga, en del på att göra manipulera dem och sånt. Så det gäller att man är lyhörd och pratar med sina barn och ungdomar.

00:09:36 - 00:09:40
Reine Sundqvist: För dem som håller på med det här. Många är oerhört skickliga mekaniker.

00:09:41 - 00:09:54
Janne Abrahamsson: Men visst, de skulle platsa in i en verkstad nästan och jobba många av dem redan redan i den här unga åldern. Så de är ju otroligt duktiga på att skruva och meka i bilar. Och påhittiga helt enkelt.

00:09:54 - 00:10:11
Reine Sundqvist: Christer, kan du ta med oss på en kontroll. Vi säger att ni har en kontroll på någon plats här i Kalix. Ni är uppmärksamma på att det här är en bil som som ni tycker i era ögon går för fort. Vad händer sedan? Vad händer med den som har kört? Och vad händer med föräldrarna?

00:10:12 - 00:10:53
Krister Lundgren: När man väl har gjort kontrollen och konstaterar att den är manipulerad, den går för fort, då är det ju per automatik att man rapporterar för en olovlig körning, vilket föranleder du även till körkorts omhändertagande. Sedan kommer Transportstyrelsen belägga körkortet med en spärrtid. Sedan blev kontakten med föräldrar ett samtal, möjligtvis ett förhör. Om det går smidigt så är det klart. Därefter kommer det en tingsrättsförhandling om man förnekar händelsen. Då kommer antingen jag eller någon kollega åt mig som har varit involverad att vittna och sen kommer det böter på det.

00:10:54 - 00:10:56
Reine Sundqvist: Vad händer med ungdomens körkort?

00:10:56 - 00:11:16
Krister Lundgren: Det blev som sagt omhändertaget och belagt med en i tid. Personen i fråga kommer inte att få köra under en viss tid som då. Det blir. Transportstyrelsen bedömer hur länge spartiden ska vara. Körkortet alltså, om man säger framöver lämplighet, tillstånd och sådant. Det kan också bli indraget beroende på vilken ålder man är i då.

00:11:17 - 00:11:26
Reine Sundqvist: Det här är ju barn som inte är myndiga, dvs inte 18 år. Får föräldrarna något straff eftersom det är föräldrarna som har ansvaret för barn under 18 år?

00:11:26 - 00:12:03
Krister Lundgren: Ja, det händer ju det också att man blir rapporterade för något som kallas för tillåtande av olovlig körning och den det är dagsböter på den så det kan bli ganska dyra böter helt enkelt. Vi har väl varit lite försiktiga med att rapportera föräldrar just för det, men men, generellt så ska vi göra det. Just på grund av att det är ju ändå ett föräldrar ansvar att se till att grejerna är i ordning många gånger då fordonet registrerat på mamma eller pappa. Och det i sin tur är en ännu större anledning till att vi ska rapportera just för tillåtande.

00:12:04 - 00:12:15
Reine Sundqvist: Varför gör man det? Varför trimmar man om man får uttrycka det i ordet? Trimmar man bilen för att den ska gå snabbare? Är det grupptryck eller för att vara häftig? Eller vad finns det för förklaring egentligen?

00:12:15 - 00:12:53
Janne Abrahamsson: Men jag tänker att det är nog både och. Det är lite av varje del av nöjet med att lyckas utföra någonting mekaniskt är ju än en än ett hantverk lite grann det man gör. Samtidigt som att det är kanske inte så roligt att ligga i 30 och köra och har folk som är irriterad bakom och tutar om det finns ett allmänt intresse eller irritation över A-traktorer. Framför allt klockan åtta på morgnarna när man ska till jobb och till skola och hamnar bakom en A-traktor i 30. Så att det är många grejer som gör att man vill att den ska gå fortare. Och framför allt så är det ganska kul att köra fort tycker man.

00:12:54 - 00:13:20
Reine Sundqvist: Sedan får man ju väga allt. Jag försvarar absolut inte på något vis att man ska köra för fort, men väga det här intresset. För det är ju som ni säger, det finns en rätt negativ mot alla traktorer bland rätt många. Men det finns också ett enormt intresse bland ungdomar och framför allt att meka, skruva och träffas och umgås socialt. Och det innebär också att många ungdomar faktiskt har någonting att göra. Det är en viktig aspekt aspekt också när det handlar om det här med A-traktorer.

00:13:21 - 00:14:00
Krister Lundgren: Ja men visst, det är ju en glädje för många och att få hålla på med ett intresse. En del kanske har fotbollsintresse och annat och en del har ju gilla att meka och göra och få umgås tillsammans på det också. Det såg vi när vi hade den här träffen utanför Folkets Hus att det kom ju mycket bil, bilar eller A-traktorer och sånt när de träffades så det som ett speciellt umgänge med dem också. Så det är ju inte bara svårigheter och problem och sånt där utan det är ju väldigt bra sätt. Och som vi sade i början är också ett transportmedel att kunna umgås och vara tillsammans.

00:14:00 - 00:14:06
Reine Sundqvist: Och vi ska ju säga det också att väldigt många ungdomar i Kalix sköter detta på ett alldeles lysande sätt.

00:14:06 - 00:14:21
Janne Abrahamsson: Ja, men visst är det så. Det är där det många har bra och reko bilar om man säger så. Så det tycker vi också att det är många som är ordentliga där.

00:14:22 - 00:14:31
Reine Sundqvist: Precis som jag tycker att det här är en säkerhetsfråga. Ni värnar om barnen och deras hälsa och välmående, att man inte ska hamna i någon tragisk händelse och det är därför också ni gör de här kontrollerna.

00:14:32 - 00:14:48
Krister Lundgren: Det är ju huvudsaken, eller hur? Orsaken till att vi att vi gör det Vi vill inte att någon ska göra sig illa och vi vill absolut inte komma hem till någon förälder och meddela att deras barn har omkommit än en. Uttrycket en onödig olycka som man hade kunnat förhindra.

00:14:49 - 00:15:04
Reine Sundqvist: Hur ser du på framtiden med A-traktorer här? Som sagt, vi har sagt det några gånger. Nu är på väg en ny skärpning kring bilbälte och så vidare. Säkerheten kring bilarna. Men från polisens sida, på vilket sätt kommer ni att har möjligheten att kontrollera den här typen av fordon?

00:15:05 - 00:15:46
Janne Abrahamsson: Ja, det är väl egentligen som vi har gjort i dagsläget. Vi får ju utbildningar och sånt där och vi får ju även lokalt såna som kan jobba och besikta och titta på bilar och sånt där. Så vi vi blir ju bättre och bättre vi själva också. Upptäcka felen eller bristerna på bilarna och sånt där. Så det är väl det vi vill jobba med. Vi följer med lite grann i utvecklingen när det gäller gäller vad som händer och sker. Och sen har vi ju. Vi jobbar tillsammans med trafik gruppen i region Nord om man säger så. Av de som är placerade i Luleå att vi har ju team samverkan mellan dem också så vi större tillställningar så bjuder vi in dem hit och de kommer och hjälper oss också så att.

00:15:47 - 00:16:14
Reine Sundqvist: Tänkte till slut bara. Tycker ändå min personliga åsikt att det ligger ett stort ansvar på föräldrar när barn är i den här åldern. Vi var inne på det där att man kan kontrollera men kan du ge något sådant tecken på att man bör som föräldrar dra öronen åt sig? Att man bör kontrollera faktiskt den här bilen eller ifrågasätta lite varför man är ute klockan fyra på natten och så vidare.

00:16:15 - 00:16:33
Janne Abrahamsson: Ja precis, vi kan ju ta ett sånt enkelt exempel som att transportera sig från punkt A till punkt B på en orimlig tid i 30. Ja, det tar ju en viss tid att röra sig i 30 kilometer i timmen om man tar sig till Töre på 20 minuter, då går den inte 30 till exempel.

00:16:33 - 00:16:45
Reine Sundqvist: Det var ett jättebra tips faktiskt, att ta till sig Bra bra. Något mer som ni vill tillägga i det här viktiga ämnet där vi värnar om våra barn och ungdomar?

00:16:46 - 00:17:06
Krister Lundgren: Jag tänker mig er som att är det så att man är osäker på om att traktorerna är manipulerad som förälder? Jag tänker tveka inte att höra av sig åt oss. Vi behöver inte besikta för att bötfälla någon. Vi kan ju ge tips och råd om om man misstänker att grejorna är manipulerade.

00:17:06 - 00:17:18
Reine Sundqvist: På vilket sätt bör man kontakta? Jag vet att det finns att ringa 114 14. Oerhört långa väntetider ibland, men finns det något annat smidigare sätt man kan ta kontakt med med er?

00:17:19 - 00:17:33
Krister Lundgren: Vi är ju ute och rullar på stan, vi finns ju lite överallt och Janne finns ju och jag finns ute på stan tillsammans med våra kollegor. Då. Kan man inte svara på frågor så hänvisar man givetvis vidare till den som har kunskapen och möjligheten.

00:17:34 - 00:17:35
Reine Sundqvist: Jag tänker Kalix inte så stort eller.

00:17:36 - 00:17:56
Janne Abrahamsson: Här precis så är det ju så vi hjälper varandra. Jag har ju inte någon favör av motorer och skruv och sånt där. Men då frågar min kollega Krister bland annat som har kunskapen om det och det sa vi. Vi hjälper varandra vi också och då kommer en vuxen förälder eller något och vill fråga. Så det man inte kan svara på, det tar vi reda på i så fall.

00:17:56 - 00:18:05
Reine Sundqvist: Tror du man är rädd? Att fråga polisen om det här om ens eget barn går. Har han en epatraktor som går för fort?

00:18:06 - 00:18:26
Janne Abrahamsson: Det tror jag om man kan det. Lite som Krister sa här att fråga skadar ju inte och man behöver inte köra den då utan då kan man ju fråga tips och råd och sånt där. Och vad ska man tänka på såna där grejer? Självklart så tror jag att man är lite rädd att den ska vara manipulerad eller något sånt.

00:18:26 - 00:18:33
Reine Sundqvist: Men jag tänker om man vågar ställa den frågan till dig eller dig eller dina kollegor, då är man faktiskt förbaskat rädd om sitt barn.

00:18:34 - 00:18:46
Janne Abrahamsson: Jamen visst. Riktigt rädd är man ju och väldigt mån om att det ska gå. Att det är ju helt rätt man man ska inte vara rädd. Det är som med allt annat man man. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

00:18:46 - 00:19:02
Reine Sundqvist: Vi har ju sån tur och förmånen att ta såna fantastiska poliser här i Kalix som alltid finns till hands. Tack snälla ni för att ni fick möjligheten eller att vi fick möjligheten att reda ut några frågor och begrepp kring det här med EPA traktorer A-traktorer. Vad säger ni förresten?

00:19:03 - 00:19:12
Janne Abrahamsson: Det var roligt att få komma hit och berätta lite grann och att jag fick med mig Krister också som är mer involverad och kan det där bättre än jag också.

00:19:12 - 00:19:18
Reine Sundqvist: Så jag kan tänka mig Krister, att du har sett ett och annat hur man har manipulerat dessa bilar.

00:19:19 - 00:19:28
Krister Lundgren: Ja men det har man ju gjort och det är ganska kul. Det är roligt. Jag gillar ju ungdomarna också som vi pratar med och kontrollerar. De är ju störtsköna allihop.

00:19:29 - 00:19:35
Reine Sundqvist: Finns det några bortförklaringar jag kan tänka mig som som ena, den ena inte är lik den andra?

00:19:35 - 00:19:42
Krister Lundgren: Det kommer. Det kommer ganska otroliga bortförklaringar ibland, sådana som är nästintill UFO liknande.

00:19:43 - 00:19:43
Reine Sundqvist: Tack för att ni kom hit.

00:19:44 - 00:19:44
Krister Lundgren: Tack så mycket!